Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jesper Lund
    Foto: Jesper Lund
  • Fotograf: Lene Teppel Rasmussen
    Foto: Lene Teppel Rasmussen
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup

Kendetegn

: 13-18 mm. Læggebroden, der er svagt opadbøjet, er op til 11 mm lang. Lysegrøn med brun rygstribe. Vingerne strækker sig til midten af bagkroppen og er brunlige. Den har røde øjne. Nymfen er lysegrøn med sort rygstribe.
Sivgræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Den brune rygstribe variere. Græshoppen kan i sjældne tilfælde være brunlig. Den kan også være langvinget, så vingerne strækker sig et godt stykke ud over bagkropsspidsen.

Forveksling

: Kan i sin langvingede form let forveksles med sin nære slægtning Conocephalus fuscus. Hunnerne adskilles ved hjælp af læggebrodens udseende. Hunnen hos C. fuscus har en lige læggebrod. Hunnen hos sivgræshoppe har en opadbøjet læggebrod. Der er også lidt forskel på hannernes cerci.

Sivgræshoppe forveksles af og til med krumknivgræshoppe, der dog bla. er meget kraftigere bygget og har kortere vinger.

Udbredelse

: Den er udbredt de fleste steder langs kysten, almindeligst mod øst. Den kan også findes inde i landet ved søbreder og langs åer.
Sivgræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfen kan ses fra Maj og den voksne fra Juli til Oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Sivgræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Sivgræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sivgræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever både af planter og smådyr. Den synger på solrige dage og lune aftener. Sangen er en svag summen, som lyder lidt som sivenes hvislen i vinden. Æggene lægges i plantestængler og overvintre en gang. Den prøver ofte at gøre sig "usynlig" ved at gemme sig bag et siv, og hver gang man bevæger sig, rykker den sig så den hele tiden er gemt på den modsatte side af plantestænglen.

Levested

: Arten findes i bevoksninger af siv, tagrør, marehalm og lign. på strandenge, rørskove og søbreder. Den opholder sig oppe i vegetationen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: