Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anna Maria Hansen
    Foto: Anna Maria Hansen
  • Fotograf: Lars Iversen
    Foto: Lars Iversen
  • Fotograf: Peter Leth
    Foto: Peter Leth

Kendetegn

: 16-24 mm. Læggebrodden der normalt er helt sort, er opadbøjet og måler op til 12 mm. Græshoppen er som regel spættet og ensfarvet gråbrun. Vingerne strækker sig et godt stykke ud over bagkropsspidsen. Undersiden er normalt gul.

Platycleis-slægten var tidligere slået sammen med Metrioptera-slægten. Vi har 2 Metrioptera-arter i Danmark: Hedegræshoppe og Cikadegræshoppe.

Sandgræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Oversiden af hoved og pronotum kan være gulbrun, lysebrun, rødbrun eller grøn.

Forveksling

: Hedegræshoppe og Vortebider.

Hedegræshoppens sang minder så meget om Sandgræshoppens, at det kan være umuligt at høre forskel. Hedegræshoppe kan i sjældne tilfælde være langvinget og så ligner de også hindanden en del. Hedegræshoppe er dog som regel mørkere end Sandgræshoppe.

Vortebidernymfen ligner nymfen af Sandgræshoppe, men hos Vortebider har pronotums overside midterkøl. Hos Sandgræshoppe er det kun den bagerste halvdel der har midterkøl.

Udbredelse

: Arten er ret sjælden i Danmark, og kendes kun fra nogle få, vidt adskilte lokaliteter. Den forekommer på Bornholm og Christiansø, Tisvilde-området, flere lokaliteter mellem Røsnæs og Sjællands Odde, Nordsamsø, Anholt, Ulvshale på Møn, Brunddragene på Lolland, og Ristinge på Langeland.

Der er også gamle fund fra København, samt et enkelt jysk fund i 1958 på Randbøl Hede.

Flere af de kendte bestande er opdaget de sidste 20 år, og det må forventes at den stadig kan være overset på kystlokaliteter i det sydøstlige Danmark.

Sandgræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymferne kan ses fra maj og de voksne fra juli til oktober. Det ser ud til, at nymferne på lokaliteter der bliver meget varme tidligt på året, kan komme frem allerede i marts.

Tidsmæssig fordeling

af Sandgræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Sandgræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sandgræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever både af planter og dyr, og kan endda tage voksne Markgræshopper. Den synger på varme og solrige dage, men også om natten. Om natten lyder sangen meget anderledes, end den gør om dagen. Æggene lægges i plantestængler eller i sand, og de overvintrer kun én gang.

Levested

: Forekommer på varme og solrige steder som klitter, heder, overdrev, tørre strandenge og kystskrænter. Den opholder sig i den lave vegetation eller på jorden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: