Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Evy Lindenborg
    Foto: Evy Lindenborg

Kendetegn

: 13-22 mm. Hunnen størst. Kan variere en smule, men er normalt olivengrøn med brune vinger. Arten er ret kortvinget, og hannens vinger strækker sig ud til bagkropsspidsen, og hunnens næsten ud til bagkropsspidsen. Arten kendes på det meget brede mediafelt på forvingerne, og på den brede øregang.
Solgræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Stenholt

Variation

: Varierer kun en smule i farven.

Forveksling

: Kan let forveksles med mange andre markgræshopper, men kendes på bredt mediafelt og bred øregang. Steppegræshoppen har dog også en bred øregang men denne græshoppes mediafelt er meget smallere end Solgræshoppens.

Udbredelse

: Arten er udbredt i et bælte fra Djursland, Midtjylland, Fyn, Tåsinge og Langeland, og tidligere også Sydsjælland og Lolland-Falster. Det er dog efterhånden mange år siden, den sidst blev truffet øst for Storebælt, udover en enkelt forekomst på Kulsbjerg Øvelsesplads ved Vordingborg, der blev opdaget i 2021. Den Schleswig-Holsteinske bestand overskrider netop grænsen i det sydligste Sønderjylland. Trods den lokale udbredelse er arten er ofte meget talrig og almindelig i sit udbredelsesområde, men mangler til gengæld helt i resten af landet. I Svinkløv Klitplantage i Hanherred er arten i 2022 fundet talrigt på en enkelt eng, meget isoleret fra andre kendte forekomster. Om denne forekomst er oprindelig eller indslæbt er uvidst. Den findes ret udbredt i Skåne, så det er ikke umuligt at der findes uopdagede forekomster på det nordlige Sjælland.
Solgræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfen fra maj. Den voksne er tidligt fremme og kan ses fra begyndelsen af juni til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Solgræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Solgræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Solgræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af græsser. Sangen høres om dagen, og minder lidt om et damplokomotiv. Æggene lægges i jorden, og overvintrer en gang.

Levested

: Foretrukne lokaliteter fugtige og/eller med høj græsbevoksning. Den kan bla. være meget talrig langs grøftekanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: