Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Kendetegn

: En af vores smukkeste markgræshopper. 16-39 mm. Hunnen en del større end hannen. Vores største markgræshoppe efter den uddøde Hedeskratte og Almindelig Vandregræshoppe, som er en sjælden gæst i Danmark. Grøn med sorte eller brune vinger, der har en gulgrøn stribe langs kanten. Vingerne strækker sig hos hannen lidt ud over bagkropsspidsen og hos hunnen lige ud til bagkropsspidsen. Den har røde baglår og sorte knæ. Øjnene er sorte. Nymferne er mørkegrønne.
Sumpgræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Ohm Lundager

Variation

: Den varierer ikke særlig meget.

Forveksling

: Kan næppe forveksles med andre græshopper i Danmark. Måske kan grønne varianter af f.eks. Almindelig Markgræshoppe ligne lidt, men Sumpgræshoppe kendes let på sin store størrelse. Kan muligvis også forveksles med grønne varianter af Vandregræshoppe, der dog er noget større end Sumpgræshoppe.

Udbredelse

: Sumpgræshoppe er sjælden, men findes spredt i det meste af Danmark. Den er især talrig i Midtjylland, men også i Midt- og Nordsjælland.
Sumpgræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfen fra maj og den voksne fra juli til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Sumpgræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Sumpgræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sumpgræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af planteføde. Synger om dagen. Sangen er nogle karektaristiske tik-lyde, og frembringes ved at græshoppen slår med bagbenene mod forvingerne. Æggene lægges i jord og klækkes året efter.

Levested

: Er knyttet til sumpe, moser og våde enge, især i nærheden af søer og store åer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: