Trommeslager

Se alle 

 ID-billeder

Kendetegn

: Trommeslageren er en stor markgræshoppe, der måler 23-40 mm. Farven er som regel enten sort eller mørkebrun, men lysere, rødlige former forekommer også. Hunnen er noget større end hannen. Vingerne strækker sig hos hannen et stykke ud over bagkropspidsen, mens hunnen har noget kortere vinger, der knap nok når bagkropspidsen. Bagvingerne er smukt blodrøde med sorte spidser. Forvingerne har samme farve som kroppen, spættet med mørkere pletter. Benene er lyse med et par mørke bånd. Pronotum er kraftigt opadkrummet, med tydelig midterkøl.

Variation

: Farven varierer

Forveksling

: Arten er meget karakteristisk, og bør ikke forveksles med nogen anden art i Norden.

Dog kan Hedeskratten i første øjekast ligne ret meget. Denne græshoppe har dog betydeligt kortere springben, og rosa til lyserøde bagvinger med mørkebrunt bånd. Desuden mangler Hedeskratten Trommeslagerens opadkrummede pronotum med tydelig midterkøl, og overfladen af pronotum er derimod ret flad.

Udbredelse

: Trommeslageren er aldrig med sikkerhed konstateret i Danmark. I litteratur fra sidste halvdel af 1700-tallet er arten nævnt som forekommende i Danmark, og skulle især kunne findes i Nordsjælland. Da der ikke findes nogen belægseksemplarer kan artens status som dansk art ikke bekræftes. Der findes udokumenterede meldinger fra Nordsjælland (Noras Minde nær Melby Overdrev) helt indtil 1970'erne. En uopdaget forekomst af en så iøjnefaldende art er meget usandsynlig, men det kan ikke udelukkes helt at der har været en bestand i området.

I Sydsverige var arten tidligere relativt udbredt, men forsvandt fra mange lokaliteter midt i 1900-tallet. Den er sandsynligvis uddød i Skåne, men kan endnu opleves pletvist i andre dele af Sydsverige, blandt andet i Blekinge og på Öland. Arten findes også i det sydlige Norge og Finland.

Hvornår ses den?

: Nymfen fra maj, den voksne fra juli til ud på efteråret.

Biologi

: Hannen af Trommeslager er en god flyver, der frembringer en trommende lyd når den skræmmes op. De smukke, røde bagvinger er her tydelige. Hunnen derimod er ikke i stand til at flyve, og arten spreder sig derfor dårligt. Æggene lægges i jord eller sand, og nymferne klækkes det efterfølgende forår, og bliver voksne i løbet af juli. Arten er vegetar, og lever især af forskellige græsser.

Levested

: Arten er meget varmekrævende, og lever udelukkende på tørre lokaliteter med lav og sparsom vegetation, især heder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Knud TH. Holst: Danmarks Fauna. Kakerlakker, Græshopper og Ørentviste, Gads Forlag 1970.

Artpotalen.se (udbredelseskort)

De senest indberettede arter i Naturbasen: