Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby

Svær at bestemme!

Den såkaldte "biguttulus-gruppe" består af Almindelig, Syngende, Jysk og Sydlig Markgræshoppe. Hunnerne er så godt som umulige at bestemme med 100 % sikkerhed, mens hannernes vingeribber godt kan bruges til en sikker bestemmelse. Dog anbefales det, at man bruger de meget forskellige sange til bestemmelse af arterne

Kendetegn

: 13-20 mm. Hunnen er større end hannen. Farven varierer kraftigt, men er almindeligst brunlig. Bagkropsspidsen er især på hannen rødgul. Vingerne strækker sig ud til bagkropsspidsen. Costalfeltet er ikke kraftigt udvidet. Costalfeltet er feltet mellem de to ribber, der er nederst når vingerne er slået sammen. Øregangen er smal, som det også er tilfældet hos de andre arter i biguttulus-gruppen. Øregangen sidder forrest på bagkropssiden.

Artens kaldesang kan høres her: www.youtube.com/watch...

Sydlig Markgræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hjalte Kjærby

Variation

: Arten varierer kraftigt, ligsom de andre arter fra biguttulus-gruppen.

Forveksling

: Sydlig Markgræshoppe er sammen med Syngende, Almindelig og Jysk Markgræshoppe kendt som "Biguttulus-gruppen". De 4 arters hanner kendes uden problemer på de forskellige kaldesange, mens hunnerne er næsten umulige at adskille. Hannerne af Sydlig og Almindelig Markgræshoppe adskilles fra hannerne af Syngende og Jysk Markgræshoppe på vingernes udseende. Hos Syngende og Jysk er costalfeltet kraftigt udvidet, hos Almindelig og Sydlig Markgræshoppe er det normalt. Artsbestemmelse ved hjælp af sangene er lettest og mest sikkert.

Solgræshoppes kaldesang kan minde om Sydlig Markgræshoppes i opbygningen, men klangen er meget forskellig. Desuden kan disse to arter kendes på øregangen og vingernes udseende idet Solgræshoppe har bred øregang og kraftigt udvidet mediafelt. Sydlig Markgræshoppe har smal øregang og normalt mediafelt.

Udbredelse

: Findes på flere lokaliteter i Vester Vedsted, bl.a. Degnetoften og græsplænen omkring Vadehavscentret. Den største lokalitet er Tange Bakker øst for Ribe, hvor den findes i tusindtal. Desuden findes den på enkelte lokaliteter langs Gram Å mod øst til Harreby Gravplads. Fundet ved Tange Bakker bekræfter et fund af to hanner og en hun fra 1940. Der er rapporteret fund fra Nordsamsø i 1975 og syd for Åbenrå i 1935, men disse fund har ikke siden kunnet dokumenteres.
Sydlig Markgræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfen fra juni og den voksne fra juli til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Sydlig Markgræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Sydlig Markgræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sydlig Markgræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af planteføde. Synger på varme og solrige dage. Den kan synge ind til midten af oktober på dage med sol og varme. Æggene lægges i jord eller sand, og klækkes året efter.

Levested

: Lever på tørre, sandede og soleksponerede lokaliteter med kort vegetation som græssede indlandsklitter, heder og overdrev især på lokaliteter hvor terrænet skråner mod syd.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books.

Rasmussen L.M. 2004: Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) Sydlig Mark-græshoppe genfundet ved Ribe. Entomologiske medd.

De senest indberettede arter i Naturbasen: