Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Benny Bjørneboe Larsen
  Foto: Benny Bjørneboe Larsen
 • Fotograf: Hjalte Kjærby
  Foto: Hjalte Kjærby
 • Fotograf: Hjalte Kjærby
  Foto: Hjalte Kjærby

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Figuren viser radialfeltet (rød) hos hunner af Stor Enggræshoppe øverst og Strandengsgræshoppe nederst. Hannens vinger ser lidt anderledes ud, men de samme træk ved radialfeltet går igen.

Kendetegn

: Vores største Chorthippus. 14-26 mm, hunnen væsentligt større end hannen. Forekommer i en række farvevariationer, alle som regel med brun, grålig og sjældnere lysegrøn grundfarve. Oversiden er ofte mørkegrøn. Vingerne strækker sig ud til eller lidt ud over bagkropsspidsen, der hos hannen er rød. Pronotums sidekøle er lige.
Stor Enggræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Benny Bjørneboe Larsen

Variation

: Varierer en smule, og kan være brun, grøn eller lysebrun.

Forveksling

: Enggræshoppe og Strandenggræshoppe.

Enggræshoppe har kortere vinger, der hos hannen knap nok når bagkropsspidsen, og hos hunnen kun til midten af bagkroppen.

Strandenggræshoppe kendes på, at radiafeltet på forvingen er smalt inderst og bredt yderst og overgangen er meget pludselig. Hos Stor enggræshoppe udvider det sig jævnt og er ikke så bredt yderst. Se eventuelt figur 1

Udbredelse

: Arten er sjælden i Danmark. Den findes flere steder i Nordsjælland: Tisvilde-Asserbo-Melby-området, Rusland, Strødam Engsø, Lille Lyngby, Jægerspris Nordskov, og Dyrehaven nord for København samt på to lokaliteter i Rørvig i Nordvestsjælland.

Tidligere er den fundet flere steder i Sydøstdanmark, men er gået kraftigt tilbage og er nu forsvundet fra næsten hele sit udbredelsesområde. Den frygtes uddød fra sin sidste kendte jyske lokalitet nær Ry. Arten blev i 2021 genfundet på Fyn midt i Assens by. Det er ikke umuligt at arten kan være overset flere steder i sit tidligere udbredelsesområde, og man bør holde øjne og især ører åbne på egnede lokaliteter.

Stor Enggræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfen fra juni og den voksne fra sent i juli til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Enggræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Stor Enggræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Enggræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af planteføde. Æggene lægges i jord eller sand og klækkes året efter.

Levested

: Træffes mest på fugtige lokaliteter som enge og moser, men også på tørre lokaliteter, selv i klitter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: