Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Karin Jensen
    Foto: Karin Jensen
  • Fotograf: Karin Jensen
    Foto: Karin Jensen

Kendetegn

: 11-16 mm. Hunnen størst. Oftest broget med meget varierende farver. Hannens bagkropsspids er rød. Vingerne strækker sig ud til eller næsten ud til bagkropsspidsen. Antennerne er kølleformede. I de sidste stadier ligner nymfen den voksne.
Køllegræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karin Jensen

Variation

: Varierer meget kraftigt, og de almideligste varianter er grøn, olivengrøn, gråblå eller brunlig.

Forveksling

: Kan forveksles med flere andre Markgræshopper.

Alle Chorthippus-arter har den karekteristiske udvidelse ved basis af vingen.

Lynggræshoppe(Omocestus viridulus) er noget større og har ikke kølleformede antenner.

Lille lynggræshoppe(Omocestus haemorrhoidalis) har samme størrelse som Køllegræshoppe, men mangler de kølleformede antenner. Hunnen hos Køllegræshoppe har dog kun svagt kølleformede antenner, men de er stadig synlige.

Gomphocerippus rufus har også kølleformede antenner, der dog har en lys spids. Vingerne har desuden en tydelig udvidelse lige som arterne fra Chorthippus-slægten. Den er ikke fundet i Danmark endnu, men den er kendt fra næsten hele Sverige. Derfor er det muligt at arten kan være overset få steder her i landet.

Udbredelse

: Almindelig og udbredt i hele landet hvor der er gode levesteder.
Køllegræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymfen fra maj. Den voksne er tidligt fremme og kan træffes fra tidligt i juni, men den er væk allerede i september.

Tidsmæssig fordeling

af Køllegræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Køllegræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Køllegræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af planteføde. Synger på solrige dage. Æggene lægges i sand eller jord, og klækkes året efter.

Levested

: Lever udelukkende på tørre lokaliteter som klitter, heder, tørre fyrreplantager, overdrev og sandede strandenge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: