Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Erland Nielsen
    Foto: Erland Nielsen

Svær at bestemme!

Hunnen forveksles MEGET ofte med de grønne hunner af Blå Mosaikguldsmed. Tjek derfor forskellene før du indberetter.

Atlas

: Grøn Mosaikguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Med en kropslængde på ca. 65-75 mm, er Grøn mosaikguldsmed en af vore store guldsmede. Den har meget brede grønne skulderstriber, ligesom Blå mosaikguldsmed. Siden af brystet er klar grøn og afbrydes ikke af kraftige mørke striber modsat de øvrige mosaikguldsmede. Bagkroppen er typisk for mosaikguldsmede, en mørk/brun baggrund med parvise farvede pletter i bagkroppens længde. Hos hunnen af Grøn mosaikguldsmed er disse pletter grønne, hos hannerne er de blå.
Grøn Mosaikguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inge Linden

Forveksling

: Den klart største forvekslingsrisiko er med Blå mosaikguldsmed, idet hannen af Grøn mosaikguldsmed er meget blå i farverne, samt at hunnen af Blå mosaikguldsmed er meget grøn i farverne. Grøn mosaikguldsmed er helt grøn på siden af brystet uden mørke tegninger. Ved Blå mosaikguldsmed er siden af brystet altid afbrudt af mørke striber.

Grøn mosaikguldsmed kan også forveksles med Stor kejserguldsmed som har de samme farver, er grøn på siden af brystet uden mørke tegninger, og har et mønster på bagkroppen, der overfladisk kan minde om det der ses ved Grøn mosaikguldsmed. En helt tydelig karakter, der skiller Stor kejserguldsmed fra mosaikguldsmedene er at Stor kejserguldsmed er helt grøn på skulderne og har således ikke skulderstriber.

Udbredelse

: Grøn mosaikguldsmed findes meget spredt i landet, dog med en koncentreret forekomst i Nordsjælland.
Grøn Mosaikguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Grøn mosaikguldsmed ses på vingerne fra slutningen af juni til starten af september med hovedvægten af observationer i sidste halvdel af juli og august.

Tidsmæssig fordeling

af Grøn Mosaikguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Grøn Mosaikguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøn Mosaikguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: I Danmark yngler Grøn mosaikguldsmed næsten altid i tilknytning til planten Krebseklo www.naturbasen.dk...krebseklo , hvor hunnen lægger æg i planten. Det er dog set, at den kan bruge andre arter til æglægningen, for eksempel gul åkande og dunhammer.

Grøn mosaikguldsmeds tilknytning til krebseklo er ikke helt afklaret, men det tilegnes ofte at krebseklo er en indikator på rent vand med en mangfoldig smådyrsfauna, samt at krebsekloen yder beskyttelse for guldsmedens larver mod predation fra fisk.

Levested

: Den ses ofte i vandhuller, damme, moser, kanaler og lignende med bestande af Krebseklo.

Grøn mosaikguldsmed er en såkaldt bilag IV art. Det betyder at den optræder på habitatdirektivets bilag IV, og at arten og dens leve- og ynglesteder er strengt beskyttet i EU.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

Corbet, P. & Brooks, S.. 2008. Dragonflies. The New Naturalist Library, Collins.

De senest indberettede arter i Naturbasen: