Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ib Fagerlund
    Foto: Ib Fagerlund
  • Fotograf: Maria Petersen
    Foto: Maria Petersen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Atlas

: Hestesko-Vandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Hunner af hestesko-vandnymfe kan variere en del i grundfarven ligesom flere af de andre vandnymfer. Typisk kan der være tale om en blå form, der minder en del om hannerne eller en grøn form.

Hannerne er udstyret med to gode kendetegn. Det er tegningen på bagkroppens 2. led, samt at de sorte tegninger på siden af bagkroppen er meget tynde og peger fremad.

Hestesko-Vandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Holmen

Forveksling

: Hestesko-vandnymfe minder meget om flere af de andre sorte og blå vandnymfer. I felten fremstår arten spinkel og mere blå end sort i modsætning til eksempelvis flagermus-vandnymfe.

Hunnerne kan adskilles ved et nærmere kig på pronotum. Bagkanten af denne er kun meget svagt bugtet ( www.fugleognatur.dk/gallery... ), modsat flagermus-vandnymfe der er tydelig bugtet/takket som et W.

Udbredelse

: Hestesko-vandnymfe træffes i hele landet, inklusiv en række mindre øer.
Hestesko-Vandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hestesko-vandnymfe flyver fra midten af maj og til udgangen af august.

Tidsmæssig fordeling

af Hestesko-Vandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Hestesko-Vandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hestesko-Vandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Hestesko-vandnymfe findes stort set de samme steder som flagermus-vandnymfe, men synes dog ofte at være en smule mere lokal i sin optræden og ikke lige så talrig. Det sidste skyldes måske at arten udviser en vis form for territorial adfærd.

Levested

: Hestesko-vandnymfe kan man finde på mange forskellige typer af lokaliteter. Arten kan være talrig i næringsrige mindre vandhuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: