Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Elisabeth Siegel
    Foto: Elisabeth Siegel
  • Fotograf: Ib Fagerlund
    Foto: Ib Fagerlund

Atlas

: Grøn Smaragdlibel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Grøn smaragdlibel har en kropslængde på 45-55 mm, og især hunnerne virker robuste og kraftige. Kroppen er stort set helt igennem metallisk grøn med et kobber-agtigt skær, og øjnene er skinnende grønne. På undersiden af bagkroppen er lidt lyse gullige pletter, tydeligst hos hunnerne. Vingerne kan være gullige nærmest ved kroppen.
Grøn Smaragdlibel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Birk

Variation

: Mængden af gult på vingerne kan variere meget, fra slet ikke at være til stede til at være meget tydelig.

Forveksling

: Grøn smaragdlibel kan i flugten let forveksles med de øvrige smaragdlibeller. For at adskille grøn smaragdlibel fra de øvrige kan bruges at:

- Grøn smaragdlibel aldrig har gult på panden, hvilket de andre smaragdlibeller har i varierende grad

- De lyse aftegninger på bagkroppen set fra oven er hos grøn smaragdlibel reduceret til en meget smal lys streg der omslutter bagkroppen. De andre smaragdlibeller har i det mindste nogle små gule pletter i starten af bagkroppen. De kan dog være svære at se på ældre individer af glinsende og arktisk smaragdlibel.

Med lidt øvelse kan man også bruge bagkropsformen til bestemmelse af hanner. Hanner af grøn smaragdlibel har en tydelig bagtil fortykket bagkrop, dvs. at den er tykkest ved de to næstsidste led (7.-8. led), hvilket i felten synes mere markant kølleformet end de øvrige smaragdlibeller.

Endelig kan man bruge vingens opbygning eller kønsdelene til adskillelse af arterne (figur undervejs).

Udbredelse

: Grøn smaragdlibel er almindelig og hyppigt forekommende i hele landet.
Grøn Smaragdlibel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Grøn smaragdlibel er på vingerne fra allersidst i april til starten af juli. Hovedvægten af artens forekomst er i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Grøn Smaragdlibel baseret på Naturbasens observationer:
Grøn Smaragdlibel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøn Smaragdlibel - månedlig fordeling

Biologi

: Grøn smaragdlibel er relativ kulde-tolerant, hvilket gør at det er en af de tidligst på året forekommende ægte guldsmede. Det ses også i de voksnes dagsaktivitet; de kan træffes fra tidligt på dagen til sidst på aftenen. Grøn smaragdlibel er 2-3 år om udviklingen til adult.

Levested

: Grøn smaragdlibel stiller ikke store krav til sine omgivelser. Den kan findes i stort set alle typer stillestående ferske vande, og også i langsomt flydende vandløb.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: