Båndet Hedelibel

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Båndet Hedelibel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Båndet hedelibel har en kropslængde på ca. 28-40 mm. Den er meget iøjenfaldende med brede mørke bånd på tværs af vingerne. Den udfarvede han har en rød bagkrop. Hunner og unge hanner er gule til gulbrune. Båndet hedelibel har helt sorte ben.

Forveksling

: Båndet hedelibel kan reelt ikke forveksles med andre danske guldsmede, i kraft af de meget i øjenfaldende mørke bånd på vingerne.

Bemærk: Fireplettet libel kan i sjældne tifælde forekomme i en variant hvor de mørke vingepletter er trukket ned over vingen og minder svagt om de mørke tværbånd hos båndet hedelibel. De to arter er i øvrigt ellers så forskellige at der ikke er nogen reel forvekslingsmulighed.

Udbredelse

: Båndet hedelibel er ikke normalt forekommende i Danmark. De er kun kendskab to til fund af arten i nyere tid. De to fund formodes at være af enkelte tilflyvere på afveje fra syd. Det ene fund er fra Langelands sydøstkyst i 1998, det andet er fra Jyllands vest kyst
Båndet Hedelibel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De populationer der er nærmest Danmark er normalt på vingerne fra midten af juli til midten af oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Båndet Hedelibel baseret på Naturbasens observationer:
Båndet Hedelibel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Båndet Hedelibel - månedlig fordeling

Levested

: Båndet hedelibel træffes i solvarme vandhuller og kanaler, langtsomtflydende vandløb og afsnøringer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

De senest indberettede arter i Naturbasen: