Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Søren Jørgensen
    Foto: Søren Jørgensen
  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert
  • Fotograf: Mikkel H. Post
    Foto: Mikkel H. Post

Atlas

: Østlig Kærguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Østlig Kærguldsmed er en mellemstor guldsmed med en kropslængde på 36-39 mm.

Ligesom de øvrige kærguldsmede har den en hvid pande og bagvingerne en tydelig sortbrun plet ved basis. Den har hvide bagkropsvedhæng og sorte vingemærker.

Kroppens grundfarve er sort - hos den udfarvede han er bagkroppen delvist blåpudret. Hunnen og unge hanner har gule pletter på kroppen. Hos disse er bagkroppens gule rygpletter, bortset fra på de forreste led, især hos hannerne temmeligt små og smalle og mangler ofte helt eller delvist; dette er dog også tilfældet hos åkande-kærguldsmed.

Østlig Kærguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Søren Jørgensen

Forveksling

: Arten kan først og fremmest forveksles med dens nære slægtning, Åkande-Kærguldsmed, der ligeledes har hvide vedhæng på bagkropsspidsen og delvist blåpudrede ældre hanner. Hannen har hos denne art en mere kølleformet og lidt kortere bagkrop. Det sikreste skilletegn er dog vingemærkernes farve, der altid (bortset fra nyforvandlede) er sort hos Østlig Kærguldsmed, men med alderen bliver hvid på oversiden hos hanner af Åkande-Kærguldsmed. Hunnerne kan bl.a. adskilles på, at bagkroppen er mere slank og lidt længere hos Østlig Kærguldsmed.

Udbredelse

: Østlig Kærguldsmed har indtil for nyligt været regnet for uddød i Danmark. Den er kun blevet registreret ganske få gange ved Store Gribsø i Nordsjælland i 1959, 1961 og 1975.

I 2018 blev arten igen fundet i Danmark, denne gang ved Safirsøen på Bornholm, hvor der ialt blev set tre hanner.

Østlig Kærguldsmed findes flere steder i Skåne, og det er derfor ikke utænkeligt, at den kan sprede sig til egnede biotoper i Østdanmark. Eksemplarerne på Bornholm kan dog også stamme fra en indflyvning fra Polen, hvor arten er udbredt.

Østlig Kærguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra slutningen af maj til begyndelsen (sjældent slutningen) af august. Forvandlingsperioden kan i Sydskandinavien strække sig fra omkring 20. maj til omkring 20. juni, dog med variation fra sted til sted og fra år til år. Det er ofte den kærguldsmed, der forvandler sig senest på lokaliteterne.

Tidsmæssig fordeling

af Østlig Kærguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Østlig Kærguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Østlig Kærguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Den kønsmodne han har et territorie, som den bevogter fra et strå ved bredden eller evt. et flydeblad på søen.

Parringen varer kun få minutter i bredvegetationen eller på jorden, og hunnen foretager herefter æglægningen alene. Det sker ved at hunnen flyvende dypper bagkroppen ned i vandoverfladen og afkaster æggene mellem vandplanterne. Æggene klækkes efter nogle uger og larveudviklingen tager 2-3 år.

Levested

: Arten yngler især i rene, let sure søer eller i brunvandede skovsøer, men kan også yngle i andre rene, klarvandede søer af meget varierende størrelse, herunder i Sydsverige også f.eks. kalkrige søer og lobeliesøer. Vegetationen på stederne indeholder typisk løse, vanddækkede mosbevoksninger i kanten (f.eks. ud fra aktiv hængesæk) eller videre ude over bunden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Billquist, M., Andersson, D & Bergendorf, C. 2019. Nordens Trollsländor. Avium Förlag, Stenåsa.

Billqvist, M., Birkedal, L. 2016. Skånes Trollsländor. En atlasinventering 2009-2014. Naturskyddsföreningen i Skåne, Lund.

Boudot, J.P., Kalkman, V. J. (eds) 2015. Atlas of the European dragonflies and damselsflies. KNNV publishing, the Netherlands.

Nielsen, O. F. 1998. De danske guldsmede. Apollo Books.

Nyhedsbrev fra Guldsmedeatlas: www.guldsmedeatlas.dk/nyheder...

De senest indberettede arter i Naturbasen: