Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Finn Krone
  Foto: Finn Krone
 • Fotograf: Keld Vinther
  Foto: Keld Vinther
 • Fotograf: Ib Fagerlund
  Foto: Ib Fagerlund

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Figuren viser forskellen i udbredelsen af blå og sort på 8. bagkropsled set fra siden, ved hanner af Lille rødøjet vandnymfe og Rødøjet vandnymfe. Ved Rødøjet vandnymfe er siden af 8. bagkropsled helt, eller næsten helt sort. Ved Lille rødøjet vandnymfe er siden af 8. bagkropsled overvejende blå. Figur af Kim Biledgaard.

Atlas

: Rødøjet Vandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Udfarvede hanner af rødøjet vandnymfe har tydeligt røde øjne og med for- og bagkrop farvet i blåt og sort. Rødøjet vandnymfe er en stor og kraftig vandnymfe hvilket kan være et brugbart kendetegn med hensyn til hunnerne, der har mørke øjne og ellers er farvet i gulgrønne nuancer på undersiden og sortagtig på oversiden.
Rødøjet Vandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Conny Bruun

Forveksling

: Rødøjet vandnymfe kan forveksles med flere andre vandnymfer. Særligt hunnerne kan have samme farver som andre vandnymfehunner. Rødøjet vandnymfe er dog en meget stor og kraftig vandnymfe.

Hannerne kan kendes fra hanner af Lille rødøjet vandnymfe på at den ikke har et sort kryds på oversiden af det 10. bagkropsled. Samtidig kan man bruge udbredelsen af blå og sort på siden af 8. bagkropsled til at skelne mellem hannerne. Ved Rødøjet vandnymfe er siden af 8. bagkropsled helt, eller næsten helt sort. Ved Lille rødøjet vandnymfe er siden af 8. bagkropsled overvejende blå (Se figur 1).

Udbredelse

: Rødøjet vandnymfe er vidt udbredt i Danmark men optræder ret lokalt på eksempelvis Fyn og i Vest- og Sønderjylland.
Rødøjet Vandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Rødøjet vandnymfe er på vingerne fra sidst i maj og til sidst i august.

Tidsmæssig fordeling

af Rødøjet Vandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Rødøjet Vandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødøjet Vandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Rødøjet vandnymfe ses typisk ude over vandet hvor den søger føde eller sidder på bladene af forskellige vandplanter. Hvis man med kikkert kigger lavt over vandet finder man ud af, at den på gode lokaliteter, kan være meget talrig. Rødøjet vandnymfe lægger æg i tandem og kravler gerne langt ned under vandet mens hunnen borer æggene ind i forskellige vandplanters stængler og blade.

Levested

: Rødøjet vandnymfe yngler i vandhuller, søer og store langsomtflydende vandløb, med rigeligt af flydebladsvegetation, eksempelvis svømmende vandaks og åkander.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: