Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Torben Jørgensen
    Foto: Torben Jørgensen
  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert
  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert

Atlas

: Lille Kobbervandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Både hanner og hunner af lille kobbervandnymfe er metalgrønne, har et lyst brunt vingemærke og en lys bagkant på hovedet i stor kontrast til resten af hovedet. På bagkroppen er de modne hanner kun blåpudret på de sidste to led.
Lille Kobbervandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Thommesen

Forveksling

: Lille kobbervandnymfe overses nemt blandt de mere almindelige arter af kobbervandnymfer. På afstand bliver man måske opmærksom på den beskedne størrelse og for de modne hanners vedkommende den sparsomme blåpudring. På tæt hold vil kombinationen af relativt lyst ensfarvet vingemærke og lys bagkant på hovedet pege entydigt på lille kobbervandnymfe, når der er tale om udfarvede dyr (kobbervandnymfernes vingemærker er altid lysere hos unge dyr og bagkanten af hovedet er også altid lys i en kort periode efter forvandlingen). En sikker artsbestemmelse kan også fås ved at kigge nærmere på bagkropsvedhængenes udformning.

Udbredelse

: Lille kobbervandnymfe har I mange år kun været kendt fra Bornholm og et gammelt fund på Lolland-Falster-Møn. De seneste år er arten dog fundet i Nordøstsjælland, på Amager og i Sønderjylland.

Lille kobbervandnymfe er muligvis under spredning. Arten er de seneste år fundet på steder, hvor der igennem årene er kommet mange guldsmedeinteresserede, og man må således formode at, der kan være tale om nye bestande.

Lille Kobbervandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lille kobbervandnymfe har en relativ sen flyvetid. Arten er typisk på vingerne fra starten af juli og frem til slutningen af september.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Kobbervandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Lille Kobbervandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Kobbervandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Lille kobbervandnymfe lægger æg på plantedele over vandet eller på udtørrede bredder. Æggene klækker først det kommende forår. Nymferne (larverne) lever derpå nogle få måneder som rovdyr i vandet, før de kravler op og forvandler sig til voksne vandnymfer.

Levested

: Solrige tørvemoser, vandhuller eller småsøer med læ og rigeligt med vand- og sumpplanter er den lille kobbervandnymfes foretrukne levesteder. Dens nymfer lever ret tæt under overfladen på steder, hvor vandet er varmt og solrigt og indeholder bevoksning af ofte især mosser. Som andre kobbervandnymfer trives den godt hvor vandstanden er afvekslende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: