Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Erik Simonsen
    Foto: Niels Erik Simonsen
  • Fotograf: Erland Refling Nielsen
    Foto: Erland Refling Nielsen
  • Fotograf: Henrik Korzen
    Foto: Henrik Korzen

Atlas

: Flammelibel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Flammelibel har en kropslængde på 36-45 mm med en karakteristisk bred bagkrop.

Hannen er som kønsmoden næsten helt karminrød, det gælder både ansigtet, brystet, bagkroppen samt benene. Kun undersiden af øjnene er blå eller blågrå. Vingerne har tydelige rødgule ribber og vingemærket er langt og lyst. Bagvingerne har en stor gul basalplet.

Unge hanner og hunnerne er mere uanselige med lysebrune farver. Hunnen har lyse skulderlinjer.

Flammelibel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Nielsen

Forveksling

: Hannen kan overfladisk betragtet forveksles med de røde hedelibel-hanner. Flammelibel er dog kraftigere og mere rød i flugten. De røde ben, ansigt, bryst og den brede bagkrop gør, at arten er umiskendelig. Ingen af de danske hedelibeller har røde ben - de er enten helt sorte eller sorte med lyse striber.

Hunnen kan forveksles med hunnen af lille blåpil, der har lignende lyse skulderlinjer. Hunnen af flammelibel har dog en noget bredere bagkrop.

Udbredelse

: Arten blev første gang fundet i Danmark ved Billund i 2015. Det var en ventet art, da den har været under spredning mod nord i Europa gennem de seneste årtier. I Slesvig-Holsten blev den første gang fundet i 2007, og her har der også været enkelte yngleforekomster. I 2019 blev arten for første gang registreret i Sverige (Skåne).

I 2016 og 2018 var der i alt tre fund på Ærø, og i 2019 blev der gjort endnu fire fund i det sydlige Jylland. Indtil nu er der kun registreret hanner, men det er sikkert kun et spørgsmål om tid før der bliver fundet ynglebestande. Måske findes der allerede en lille bestand på Ærø - der blev i al fald noteret to territoriehævdende hanner i et vandhul i 2018.

Flammelibel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark er arten hidtil fundet i juli-august. I det nordlige Tyskland flyver den i perioden maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Flammelibel baseret på Naturbasens observationer:
Flammelibel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Flammelibel - månedlig fordeling

Biologi

: Arten har en et-årig livscyklus. Parringen er kortvarig og sker oftest i flugten nær vandhullet. Herefter lægger hunnen æggene alene, mens hannen bevogter hunnen. Æggene klækker efter kort tid og larven overvintrer i vandhullet.

Levested

: Flammelibel er en generalist-art, der kan træffes ved mange typer vandhuller, endda i brakvand. Det er en varmekrævende art, og vandhullerne er derfor typisk lavvandede. Der skal være vandplanter tilstede.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Arbeitskreis Libellen Schleswig-Holstein (Hrsg.) 2015. Die libellen Schleswig-Holsteins. Natur Text, Rangdorf, S.

Billquist, M., Andersson, D & Bergendorf, C. 2019. Nordens Trollsländor. Avium Förlag, Stenåsa.

Brochard, C., van der Ploeg, E. 2014. Fotogids Larven van Libellen. KNNV Uitgeverij.

Galliani, C., Scherini, R., Piglia, A. 2017. Dragonflies and damselflies of Europe. WBA Handbooks 7.

De senest indberettede arter i Naturbasen: