Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ib Fagerlund, efter aftale
    Foto: Ib Fagerlund, efter aftale

Atlas

: Toplettet Falkelibel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Toplettet falkelibel er en stor guldsmed med en kropslængde på omkring 55-65 mm. Den er brun, sort og gul på kroppen, meget som fireplettet libel. Hos modne individer er bagkroppen mørk med gule sidepletter på trejde til ottende bagkropsled (nogle gange til tiende hos hunner). Ansigtet er gult med sorte tegninger og grå øjne med svagt blå-grønt skær. Bagvingen har en tydlig, ret stor sortbrun plet ved basis.
Toplettet Falkelibel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ib Fagerlund, efter aftale

Variation

: Det gule skær i vingerne og sortfarvningen af bagkroppen kan variere efter alder og køn.

Forveksling

: Toplettet falkelibel kan umiddelbart forveksles med fireplettet libel. Toplettet falkelibel er dog væsentlig større end denne og mangler de fire pletter på vingerne (sortfarvede nodalpletter), der giver fireplettet libel sit navn.

En anden forvekslingsmulighed er spidsplettet libel. Toplettet er igen væsentlig større, og så mangler den de sorte vingespidser, som ofte findes hos spidsplettet libel.

Toplettet falkelibel udviser desuden en adfærd som hverken er typisk for fireplettet eller spidsplettet libel.

Udbredelse

: Arten er i Danmark kun fundet lokalt i Nordsjælland. I årene omkring år 1900 ynglede den i hvert fald i Bagsværd Sø og Lyngby Sø samt i Hulsø i Frederiksdal Skov. Dertil kommer nogle mere upræcise fund af hhv. larver og voksne fra Geels Skov, Frederiksdal og Hareskoven i samme egn. Toplettet falkelibel regnes for uddød i Danmark og sidste registrede fund af arten er et par larver fra Hulsø i 1938.
Toplettet Falkelibel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Toplettet falkelibel er på vingerne fra fra slutningen af maj til slutningen af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Toplettet Falkelibel baseret på Naturbasens observationer:
Toplettet Falkelibel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toplettet Falkelibel - månedlig fordeling

Biologi

: De modne hanner afpatruljerer deres territorium ved at flyve vedholdende og ret lavt ude over vandet, ofte 10 m eller mere fra bredden. Flugten virker målrettet, idet arten tit flyver i lange lige stræk. Den sætter sig meget sjældent, hvilket er i modsætning til for eksempel fireplettet libel, der hyppigt vender tilbage til faste udsigtspunkter i f. eks. sumpvegetationen langs vandet. Hunner og unge dyr holder til i f.eks. solrige skovlysninger.

Hunnen bærer æggene som en klump under bagkropsspidsen, indtil den finder et egnet sted. Her afsættes æggene i en lang ægstreng på flydebladsplanter. Larverne er 3 år om udviklingen. Larven, der bliver påfaldende stor, udmærker sig ved sine meget kraftige rygtorne og (bagtil) sidetorne på bagkroppen.

Levested

: Toplettet falkelibel ses ofte i relativt næringsrige søer, med en veludviklet flydeblads- og/eller undervandsvegetation. Den lader ikke til at være speciel kræsen hvad angår vandkvalitet. Søerne er ofte i mere eller mindre grad omgivet af skov og buskads.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: