Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jesper Bay Jacobsen
    Foto: Jesper Bay Jacobsen
  • Fotograf: Lars Ejlersen
    Foto: Lars Ejlersen
  • Fotograf: Lars Ejlersen
    Foto: Lars Ejlersen

Atlas

: Sydlig Kobbervandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Gode kendetegn på kort afstand er det tofarvede vingemærke samt at arten stort set er uden blåpudring på kroppen. Derudover fremstår sydlig kobbervandnymfe som en relativ bleg og stor kobbervandnymfe.
Sydlig Kobbervandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Borgen

Forveksling

: Sydlig kobbervandnymfe forekommer ofte sammen med andre arter af kobbervandnymfer og kan således let blive forvekslet eller overset i mængden. På meget tæt hold eller i hånden vil det tofarvede vingemærke dog hurtigt fortælle at man står med en særlig kobbervandnymfe.

Udbredelse

: Sydlig kobbervandnymfe er kun fundet to steder i Danmark i nyere tid. I juli måned 2005 blev få individer fundet i et vandhul nær Odense og i august 2010 blev en enkelt han fundet i Bordrup Klitplantage, OFN pers. med.

Sydlig kobbervandnymfe har spredt sig nordpå igennem en årrække og i de kommende år må arten forventes at blive fundet flere steder.

Sydlig Kobbervandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sydlig kobbervandnymfe er på vingerne fra midt i juni og frem til starten af september.

Tidsmæssig fordeling

af Sydlig Kobbervandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Sydlig Kobbervandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sydlig Kobbervandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Sydlig kobbervandnymfe forekommer gerne på lokaliteter der tørrer helt eller delvist ud i løbet af sommeren. Man kan således se arten lægge æg i helt tørre omgivelser. Mens parret flyver i tanden placerer hunnen æggene i forskellige former for plantedele. Æggene overvintrer og klækker det kommende forår.

Levested

: Sydlig kobbervandnymfe foretrækker vandhuller og andre stillestående vande, der tørrer delvist eller helt ud. Denne strategi sikrer blandt andet at vandhullerne kun har et fåtal af rovdyr samt at vandet bliver varmt. Andre danske kobbervandnymfer eller eksempelvis hedelibeller kan også benytte sig af lignende levesteder. Der er dog en tendens til at arten i endnu mere udpræget grad, end andre danske arter, kan trives på lokaliteter der tørrer helt ud i sommerhalvåret.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: