Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Bent Staugaard Nielsen
  Foto: Bent Staugaard Nielsen
 • Fotograf: Birger Lønning
  Foto: Birger Lønning
 • Fotograf: Birger Lønning
  Foto: Birger Lønning

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Figuren viser forskellen i udbredelsen af blå og sort på 8. bagkropsled set fra siden, ved hanner af Lille rødøjet vandnymfe og Rødøjet vandnymfe. Ved Rødøjet vandnymfe er siden af 8. bagkropsled helt, eller næsten helt sort. Ved Lille rødøjet vandnymfe er siden af 8. bagkropsled overvejende blå. Figur af Kim Biledgaard.

Atlas

: Lille Rødøjet Vandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Udfarvede hanner af Lille Rødøjet Vandnymfe har røde øjne, lyse vingemærker og med tydelig blå farve på bagkroppens 9. led. På bagkroppens 10. led ses et tydeligt sort kryds. Hunner er generelt mørke, uden røde øjne men med tydelige antehumerale striber.
Lille Rødøjet Vandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Birger Lønning

Forveksling

: Lille Rødøjet Vandnymfe forveksles let med den noget større Rødøjet Vandnymfe. Ofte ses arterne på afstand ude over vandet eller hvilende på vegetationen på vandfladen. I kikkert kan man med lidt held se hannens karakteristiske sorte kryds på bagkroppen, som Rødøjet Vandnymfe mangler.

Man kan bruge udbredelsen af blå og sort på siden af 8. bagkropsled til at skelne mellem hannerne. Ved Rødøjet Vandnymfe er siden af 8. bagkropsled helt, eller næsten helt sort. Ved Lille Rødøjet Vandnymfe er siden af 8. bagkropsled overvejende blå (Se figur 1).

Hunnerne kan også let forveksles med andre vandnymfer, men kombinationen af ensfarvede lyse vingemærker, antehumerale striber og mangel på lyse pletter ved øjnene fortæller, at det sandsynligvis er en Lille Rødøjet Vandnymfe man kigger på.

Udbredelse

: Lille Rødøjet Vandnymfe blev opdaget i Danmark på Falster i 2001. Den har siden bredt sig hos os. Den er nu primært udbredt på Fyn, Sjælland og en række mindre øer. Den er dog også ganske udbredt i Østjylland, mens fundene stadig er noget mere spredte i Vestjylland og nord for Limfjorden.
Lille Rødøjet Vandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lille Rødøjet Vandnymfe flyver fra midt i juni og til starten af september.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Rødøjet Vandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Lille Rødøjet Vandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Rødøjet Vandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Lille Rødøjet Vandnymfe bruger meget tid over vandet, hvor den gerne ses flyve hurtigt, retlinet og lavt. Arten hviler sig gerne på flydebladsvegetation.

Levested

: Lille Rødøjet Vandnymfe træffes gerne i stillestående, lavvandede og vegetationsrige vandhuller og søer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: