Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frits Thomsen
    Foto: Frits Thomsen
  • Fotograf: Frank Abrahamson
    Foto: Frank Abrahamson
  • Fotograf: Erland Refling Nielsen
    Foto: Erland Refling Nielsen

Atlas

: Arktisk Smaragdlibel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Artisk smaragdlibel har en kropslængde på ca. 45-50 mm, lidt mindre end eller omtrent som de øvrige smaragdlibeller. Den fremstår noget klejn i det. Bagkroppen er mørk og kun svagt bronzeagtig metallisk. Den har altså ikke grøn metallisk bagkrop som de øvrige smaragdlibeller har. Forkroppen er dog grøn metallisk, øjnene klart grønne og panden med gult. Hannen har et par gule pletter i starten af bagkroppen, hunnen med to par gule pletter der er mere tydelige end hannens. Kønsdelene er meget karakteristiske, især hannens krumme tang.
Arktisk Smaragdlibel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frits Thomsen

Variation

: De gule pletter på siden af de første bagkropsled kan ofte være ret utydelige. Det bronzeagtigt metallisk skær kan helt mangle på bagkroppen således arten fremstår meget mørk og sort.

Forveksling

: Arktisk smaragdlibel kan overfladisk forveksles med de øvrige smaragdlibeller.

For at adskille arktisk smaragdlibel fra de øvrige kan de kønsspecifikke karakter bruges:

- Hunnens nedliggende skedeklap ses kun lignende hos grøn smaragdlibel, der dog ikke har noget gult i panden.

- Hannens bagkropsvedhæng er, helt umiskendeligt, formet som en rund tang, meget ulig de andre arter.

Udbredelse

: Arktisk smaragdlibel er sjælden og i Danmark kendt fra det centrale Midtjylland, med enkelte isolerede fund i Sønderjylland og i Tofte Skov/Lille Vildmose og Rold Skov.
Arktisk Smaragdlibel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arktisk smaragdlibel er på vingerne fra midten af juni til midten af august. Hovedvægten af artens forekomst er i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Arktisk Smaragdlibel baseret på Naturbasens observationer:
Arktisk Smaragdlibel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Arktisk Smaragdlibel - månedlig fordeling

Biologi

: Arktisk smaragdlibels udvikling til adult er ca. 3 årig.

Levested

: Arktisk smaragdlibel er krævende i forhold til dens levesteder. Den lever i hængesæk, højmoser og tørvemosholdige små vandhuller og moser på våde heder. Den kræver egentlig ikke meget vand, hvis der er rigelig tørvemos og larven kan overleve perioder uden frit vand, ved at opholde sig nede i tørvemossen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: