Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Harald Dühmert
  Foto: Harald Dühmert
 • Fotograf: Ulla Friborg
  Foto: Ulla Friborg
 • Fotograf: Ulla Friborg
  Foto: Ulla Friborg

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Figuren viser forskellen i hannernes bagkropsvedhæng ved almindelig kobbervandnymfe (Lestes sponsa) og sortmærket kobbervandnymfe (Lestes dryas).

Atlas

: Almindelig Kobbervandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Hunner af almindelig kobbervandnymfe er kobberfarvede eller grønt metalskinnende og har mørke til mat sorte vingemærker. Hovedets bagkant er mørkt og siderne af prothorax er uden grøn metallisk farve.

Hannerne af almindelig kobbervandnymfe kan med sikkerhed kendes på de to nederste bagkropsvedhæng, der altid er spinkle og peger lige bagud (se figur 1).

Almindelig Kobbervandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pernille Fjeldgaard

Forveksling

: Almindelig kobbervandnymfe er så udbredt og almindelig at den stort set altid vil kunne forventes at forekomme hvor de andre arter af kobbervandnymfer også forekommer. Det kan gøre det svært at finde de sjældne arter hvis ikke man har nogle meget håndfaste karakterer på plads.

Står man med en kobbervandnymfe i hånden, der har små mørke/sorte vingemærker og mørk bagkant på hovedet er det enten en almindelig kobbervandnymfe eller en sortmærket kobbervandnymfe.

Ved at studere prothorax og bagkropsvedhæng (se figur 1) bør man i langt de fleste tilfælde kunne bestemme arten. Med mere erfaring kan man også benytte bagkropsvedhængenes størrelse og udformning, guldsmedens størrelse og hvor robust den fremstår og for hannernes vedkommende mængden af blåpudring på bagkropsled nummer 2.

Udbredelse

: Almindelig kobbervandnymfe er udbredt i hele landet inklusiv flere mindre øer.

Arten er en af de mest talrige og udbredte guldsmede i Danmark.

Almindelig Kobbervandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Almindelig kobbervandnymfe flyver fra midten af juni og til midten af september.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Kobbervandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Kobbervandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Kobbervandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig kobbervandnymfe tilbringer gerne et par uger væk fra ynglestedet inden den bliver kønsmoden. Parringen foregår i tandem og hunnen placerer æggene i plantedele både over og under vand. Æggene klækker det følgende forår og i løbet af 3 til 4 måneder udvikler nymfen sig til en voksen guldsmed. Denne et-årige livscyklus har almindelig kobbervandnymfe til fælles med de andre danske kobbervandnymfer.

Levested

: Almindelig kobbervandnymfe kan findes på en lang række forskellige lokaliteter med stillestående vand. Særligt i moser med rig vegetation kan den være uhyre talrig. Hvis man er på tur gennem en mose en dag i juli vil man ofte kunne se hundredvis af kobbervandnymfer, der efter forvandlingen flyver sløvt af sted eller dratter ned fra planter når de forstyrres.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: