Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Kendetegn

: Imago er overvejende brun til olivenfarvet og delvis sort. Pronotums siderande er kraftigt fremstående og fortil forsynet med en række små torne. Bagkropsranden med orangegult-sort mønster. Længde 11- 13 mm. Nymfen er metallisk grøn, med gule eller røde partier på bagkroppen.
Skovbredtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Werner Meng

Variation

: Den brunlige farve kan variere en del.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Rødbenet bredtæge, hvis pronotum dog har endnu mere fremstående siderande, men ikke er forsynet med torne. Desuden kan den forveksles med Kustodetæge, som dog i reglen er lysere brun, og hvis pronotum har mere tornagtigt fremstående siderande.

Udbredelse

: Den er ret udbredt i de fleste landsdele, men noget lokal, og sjælden i de vestlige egne af Jylland.
Skovbredtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Skovbredtæge baseret på Naturbasens observationer:
Skovbredtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovbredtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juli-september. Den er rovlevende og udsuger larver og mindre insekter, især på tjørn, birk, eg og andre løvtræer og buske. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes i krat og lysåben løvskov, hvor den som regel opholder sig i træer og buske. Også i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: