Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Kasper Bertelsen
  Foto: Kasper Bertelsen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen

Kendetegn

: Imago er overvejende sort. Dækvingernes siderande er fortil smalt lysegule. Længde 3-4 mm. Nymfen er sort med delvis orangerød bagkrop.
Lille Tornben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Hvidrandet tornben, hvor vingedækkernes siderand dog er lys i hele deres længde. Desuden er hovedets midterkøl højst ganske svagt indsænket i forhold til sidestykkerne, mens den hos limbosus er betydeligt indsænket. Evt. med Blank tornben, som dog har tydeligt metalskær samt et noget større scutellum.

Udbredelse

: Den er udbredt, men ikke helt almindelig. Forekommer især langs vore kyster, mens den er ret sjælden inde i landet, hvor den dog er udbredt i de magre egne af Jylland. Dens forekomst er i reglen tegn på en god naturlokalitet.
Lille Tornben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Tornben baseret på Naturbasens observationer:
Lille Tornben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Tornben - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever på snerre-arter, især Gul snerre og Lyngsnerre. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåbne, gerne tørre og sandede biotoper, ofte i klitter og på hedeagtigt terræn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: