Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
  Foto: Jens Søgaard Hansen

Kendetegn

: Imago er overvejende brunlig. Pronotum er temmelig smalt og langstrakt, og bagkropsranden temmelig bred. Længde 5-6 mm. Nymfen er også brunlig.
Rødknærandtæge 
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Lille randtæge, hvis pronotum dog er meget bredere.

Udbredelse

: Den er sjælden her i landet, idet den kun er kendt fra Bornholm, hvor den dog synes veletableret på flere lokaliteter. Arten er udbredt i vore nabolande, også i Skandinavien, hvor den især træffes på klippegrund.
Rødknærandtæge  - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Rødknærandtæge  baseret på Naturbasens observationer:
Rødknærandtæge  - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødknærandtæge  - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever på eller under Rødknæ. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes lysåbne, varmeprægede og tørre biotoper, og vistnok kun hvor værtsplanten Rødknæ vokser på sandbund eller klippegrund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Trolle, L., 1993: Tægeprojektet, sommeren 1993. Bornholms natur (Fjælstaunijn) 17 (2): 52-54.

Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: