Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Kendetegn

: Imago er overvejende brunlig, også på undersiden. Bagkropsranden er veludviklet, nærmest kransformet fremstående. Øjnene er stilkagtigt fremstående. Længde 6-8 mm.
Stor Kranstæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan forveksles med den langt hyppigere Lille kranstæge, som dog er betydelig mindre og ikke har stilkagtigt fremstående øjne. Det har derimod den ligeledes meget sjældne Stilkøjet kranstæge, som dog også er betydelig mindre, samt mere bleg i farven.

Udbredelse

: Den er antagelig en nyindvandret art i Danmark. Et enkelt eksemplar blev fundet i opskyl ved Skagen i 1995, og siden 2003 har en etableret bestand været kendt på Bornholm. Dens udbredelse i vore nabolande er sydøstlig, men også i Sverige og Tyskland er den relativt nyindvandret og sjælden.
Stor Kranstæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Kranstæge baseret på Naturbasens observationer:
Stor Kranstæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Kranstæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer antagelig i juni-september. Den ernærer sig på græsser, vistnok især hejre og kambunke. Der er én årlig generation.

Levested

: Den er fundet på tørre og varmeprægede biotoper med lav bevoksning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Trolle, L., 2004: Dansk population af stor kranstæge. – Natur på Bornholm 2: 48-50.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: