Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ebbe Kristensen
  Foto: Ebbe Kristensen
 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch
 • Fotograf: Lars Vilhelm Hansen
  Foto: Lars Vilhelm Hansen

Kendetegn

: Imago er overvejende rød, af og til dog delvis bleggrøn, med udbredte sorte tegninger. Ben og Antenner sorte. Længde 7-9 mm. Nymfen er ret mørk, med rød-bleggrøn tegning.
Rød Kåltæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tom Rasmusen

Variation

: Farvetegningen varierer en del, idet den røde farve kan være erstattet af bleggrøn.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Karsetæge, som dog i reglen er mere orangerød og lidt mindre. Et sikkert kendetegn er, at exocorium (det yderste afsnit af dækvingerne) er helt rødt hos dominulus, men delvis sort hos ornatum. Den kan evt. også forveksles med Ildtægen, som dog har meget længere ben og smallere pronotum.

Udbredelse

: Den er meget sjælden i Danmark og optræder vistnok kun som en lejlighedsvis migrant fra sydøst. Den er dog også fundet meget tidligt på året, så den kan givetvis overvintre og vil måske, som følge af det varmere klima, snart kunne etablere faste bestande hos os.
Rød Kåltæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Kåltæge baseret på Naturbasens observationer:
Rød Kåltæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Kåltæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den er overvejende knyttet til korsblomster og længere sydpå kan den gøre skade på dyrkede afgrøder.

Levested

: Den findes på lysåbne, varme og ofte kulturprægede biotoper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: