Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs

Kendetegn

: Imago er overvejende sort. Dækvingernes siderande er smalt lysegule i hele deres længde. Længde 3-5 mm. Nymfen er sort med delvis orangerød bagkrop.
Hvidrandet Tornben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ena Nielsen-Refs

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Lille tornben, hvor vingedækkernes siderand dog kun er lys fortil. Desuden er hovedets midterkøl betydelig indsænket i forhold til sidestykkerne, mens den hos picipes højst er ganske svagt indsænket.

Udbredelse

: Den er ikke almindelig, men udbredt på Øerne. I Jylland langs østkysten til Limfjorden og ofte i opskyl. I Skandinavien kun enkelte fund i det sydligste Sverige, men udbredt syd for Østersøen. Den synes i langsom fremgang mod nord, nok især pga. klimaændringerne.
Hvidrandet Tornben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidrandet Tornben baseret på Naturbasens observationer:
Hvidrandet Tornben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidrandet Tornben - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever på Snerre-arter, især Gul snerre og Burresnerre. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåbne biotoper, både på tørre og mere fugtige steder. Ofte på strandenge og i skovlysninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: