Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen
  • Fotograf: Oskar Zytnik
    Foto: Oskar Zytnik
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Imago er overvejende grålig eller gråbrun, ofte med lysere pletter. Antennernes sidste led og tegninger på bagkropsranden mørkere. Pronotum er brat indsnævret fortil. Dækvinger med kraftige ribber, som giver et rynket udseende. Længde 6-7 mm. Nymfen er også gråbrunlig.
Rynket Randtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Lille randtæge, som dog er mere rødbrun, har mindre kraftige ribber på dækvingerne, og hvis pronotum ikke indsnævres nær så brat fortil.

Udbredelse

: Den er udbredt, men ikke almindelig. Forekommer især i de magre egne af Jylland, Nordsjælland og på Bornholm, mens den er sjælden eller manglende i de sydlige landsdele.
Rynket Randtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Rynket Randtæge baseret på Naturbasens observationer:
Rynket Randtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rynket Randtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever især på eller under Hejrenæb, men træffes også under Lyng og Bynke. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåbne og varmeprægede, tørre og gerne sandede biotoper. Af og til i antal på brakmarker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: