Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Kendetegn

: Imago er mørk og meget blank med olivenfarvet metalskær. Scutellum dækker næsten hele bagkroppen. Længde 3-4 mm. Nymfen er også blank olivenfarvet.
Blank Tornben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan evt. forveksles med Lille tornben, som dog ikke har metalskær og hvis scutellum ikke er helt så stort.

Udbredelse

: Den er ret almindelig, måske noget sjældnere på Ørene, men ofte i antal i opskyl langs vore strande, og den indfinder sig ofte hurtigt på egnede levesteder.
Blank Tornben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Blank Tornben baseret på Naturbasens observationer:
Blank Tornben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blank Tornben - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever på og under Viol-arter, og især ses den ofte på Stedmoderblomst. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på mange forskellige lysåbne biotoper, især på tørre og sandede steder, som strandenge, klitter og råstofgrave. Af og til i stort antal på brakmarker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: