Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Max Woweries
    Foto: Max Woweries

Kendetegn

: Imago er okkerfarvet til brun. Benene er lysere, baglårene dog nærmest sorte. Pronotums siderande fortil med små torne. Længde 10-11 mm. Også nymfen er lysebrun.
Glat Randtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Villy Pedersen

Variation

: Den brune farve kan variere noget.

Forveksling

: Den kan evt. forveksles med Langtandet randtæge og Fintandet randtæge, som dog begge har langt kraftigere antenner med børster, samt grovere torne på pronotum.

Udbredelse

: Den blev først konstateret i Danmark i 1915 og var længe ret sjælden, men har i de senere årtier spredt sig meget og er nu udbredt og ret almindelig i de fleste egne af landet.
Glat Randtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Glat Randtæge baseret på Naturbasens observationer:
Glat Randtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glat Randtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-september. Den lever på og under Kløver og andre ærteblomster. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåbne og gerne ret tørre biotoper, men er ellers ikke særlig kræsen og træffes også på mange kulturprægede arealer, som ruderater og brakmarker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: