Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Kendetegn

: En let kendelig blomstertæge, der som voksen har en længde på: 4,6-6 mm.

Kroppens overside er mere eller mindre ensfarvet orange med sort hoved. Kroppens underside er sort. Benene og følehornene er bleggule, inderste følehornsled er mørkt ved roden.

Egeblomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elisabeth Siegel

Forveksling

: Med det sorte hoved i kontrast til den orange overside er arten meget karakteristisk.

Dog kan Almindelig Nældeblomstertæge (Plagiognathus arbustorum) godt have gullige nuancer på dækvingerne og sort hoved, men den har sorte følehorn og sort tegning på benene.

Udbredelse

: Den er almindelig i hele landet
Egeblomstertæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra sidst i maj til juli

Tidsmæssig fordeling

af Egeblomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Egeblomstertæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Egeblomstertæge - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på eg. Den overvintrer som æg og har en generation om året. Føden består af både plantekost og smådyr.

Levested

: Skovbryn, skovlysninger, læhegn, parker og andre steder med eg.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

miridae.dk:

miridae.dk/phylus_melanocephalus

De senest indberettede arter i Naturbasen: