Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gunnar Knudsen
    Foto: Gunnar Knudsen
  • Fotograf: Asbjørn Hillestoft
    Foto: Asbjørn Hillestoft
  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert

Kendetegn

: Imago er okkerfarvet eller brunlig. Pronotums siderande er tornagtigt fremstående, idet spidsen dog er afrundet. Ben og antenner er forholdsvis spinkle. Længde 10- 13 mm. Nymfen er mat brunlig.
Kustodetæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Valeur

Variation

: Den brunlige farve varierer en del.

Forveksling

: Den kan forveksles med Skovbredtægen, hvis pronotum dog har noget kraftigere fremstående siderande, fortil med en række torne. Desuden kan den forveksles med Torntægen, som dog har meget kraftigere ben, og hvis siderande på pronotum har mere spidst fremstående torne.

Udbredelse

: Den er en relativt nyindvandret art i Danmark, de første fund er fra Bornholm i 1992, siden er der fundet flere bestande, i det sydlige Jylland, på Fanø og Fyn og i 2009 er den fundet på Sjælland. Den er her i landet på sin nordgrænse, men pga. det stadig mildere klima er det sandsynligt, at den efterhånden vil blive mere udbredt.
Kustodetæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Kustodetæge baseret på Naturbasens observationer:
Kustodetæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kustodetæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juli-september. Den er rovlevende og udsuger larver og mindre insekter, især på Birk, El og andre løvtræer. Der er én årlig generation.

Levested

: Den er her i landet især fundet i birkekrat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: