Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Skipper
    Foto: Lars Skipper
  • Fotograf: Christian Bøggild
    Foto: Christian Bøggild
  • Fotograf: Lars Skipper
    Foto: Lars Skipper

Kendetegn

: Imago er overvejende rød eller orangerød med udbredte sorte tegninger. Ben og antenner sorte. Længde 5-8 mm. Nymfen er mørk, med rød-gullig tegning.
Karsetæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Bøggild

Variation

: Farvetegningen varierer ikke meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Rød kåltæge, som dog i reglen er mere mørkerød og lidt større. Et sikkert kendetegn er, at exocorium (yderste afsnit af dækvingerne) er delvis sort hos ornatum, men helt rødt hos dominulus. Den kan evt. også forveksles med Ildtægen, som dog har meget længere ben og smallere pronotum.

Udbredelse

: Den var tidligere ret udbredt i det sydlige og østlige Jylland, samt på Nordsjælland, men er gået voldsomt tilbage i takt med dræning og tilgroning af de vådområder, som den var knyttet til. På Sjælland senest fundet ved Ørholm i 1925, og i Østjylland senest ved Vrads i 1971. Stadigvæk nok enkelte små bestande i Sønderjylland i skovene omkring Aabenraa, men de små poulationer synes alvorligt truet af omdrift og tilgroning. Også i vore nabolande er arten i markant tilbagegang.
Karsetæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Karsetæge baseret på Naturbasens observationer:
Karsetæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Karsetæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-juli. Den er knyttet til korsblomster, særlig Vandkarse og Engkarse, men ses også på fx Løgkarse. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes i moser, fugtige enge og skovlysninger i nærheden af vådområder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Tolsgaard, S., 2004: Karsetægen (Eurydema dominulus Scop.): Akut truet i Danmark!

De senest indberettede arter i Naturbasen: