Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Belinda Andersen
    Foto: Belinda Andersen
  • Fotograf: Claus  Grahndin
    Foto: Claus Grahndin

Kendetegn

: Imago er overvejende rød med sorte tegninger. Hoved, scutellum, antenner og ben er sorte. Dækvingerne er normalt uden membran og den mangler ofte flyvevinger. Længde 10-12 mm. Nymfen er rød med sorte tegninger.
Ildtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Belinda Andersen

Variation

: Udstrækningen af de sorte pletter på dækvingerne kan variere en del. Desuden varierer vingernes udviklingsgrad, idet eksemplarer uden membran og flyvevinger er langt hyppigst her i landet, men der forekommer dog enkelte, fuldvingede eksemplarer.

Forveksling

: Den kan i farvetegningen minde om Rød kanttæge (artsbeskrivelse: www.naturbasen.dk...roed-kanttaege) og Soldatertæge (artsbeskrivelse: www.naturbasen.dk...soldatertaege ), som dog begge i alle detaljer er væsentligt anderledes bygget.

Udbredelse

: Den blev først meldt som dansk art i 1912 på grundlag af et temmelig usikkert fund fra Kalundborg-egnen, og først i 1936 blev en bestand påvist på Falster. Siden er flere bestande fundet på Lolland-Falster, i 1994 blev den meldt fra Bornholm og i 2006 fra Fyn. Arten er sandsynligvis relativt nyindvandret og temmelig sårbar under danske forhold, og flere af de kendte bestande er således allerede forsvundet igen. Den er i øvrigt udbredt i landene syd for os, mens der mod nord kun er ganske få, isolerede bestande i Sverige. Den ble registrert i Norge i 2020.
Ildtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren, men den kan være fremme både meget tidligt og især sent på året. Da den om efteråret ofte sidder på lindetræernes rodskud eller i det nedfaldne løv, er det ofte her man får øje på den.

Tidsmæssig fordeling

af Ildtæge baseret på Naturbasens observationer:
Ildtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ildtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-september. Den lever især på Lind, men også på Stokrose og Katost. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på varmeprægede, lysåbne biotoper. Her i landet er den udelukkende fundet på kulturprægede lokaliteter, som kirkegårde, alléer, parker og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Møller, F.H., 1936: Sjældent tægefund. Flora og Fauna 42: 69.

Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Tolsgaard, S., 2005: Über das Vorkommen der Feuerwanze in Nordeuropa. Heteropteron 20: 15-16.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

forskersonen.no...1712612

De senest indberettede arter i Naturbasen: