Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Belinda Andersen
    Foto: Belinda Andersen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Kendetegn

: Imago er overvejende brun. Antennerne mørkere med kraftige børster. Også pronotums siderande og baglårene er beklædt med kraftige børster og torne. Længde 8-10 mm. Nymfen er lidt lysere brunlig.
Langtornet Randtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Fintornet randtæge, som dog har noget finere børster og torne på antenner og pronotum, samt kun én lang torn på hvert baglår, hvor denticulatus har to. Evt. med Glat randtæge som dog har spinklere antenner uden børster.

Udbredelse

: Den er udbredt i det østlige Jylland, men temmelig sjælden og meget lokal. Desuden på Møn og Bornholm, men ikke fundet i de øvrige landsdele. Arten må anses for noget sårbar, da mange af de kendte lokaliteter er ved at gro til.
Langtornet Randtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt kun aktiv om sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Langtornet Randtæge baseret på Naturbasens observationer:
Langtornet Randtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Langtornet Randtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever under lavtvoksende ærteplanter som Kløver, Sneglebælg og Kællingetand. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåbne, gerne delvis vegetationsløse biotoper. Især på sydvendte overdrev, skrænter, ruderater og i råstofgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: