Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Michael Petersen
    Foto: Michael Petersen
  • Fotograf: Michael Petersen
    Foto: Michael Petersen

Kendetegn

: Længde: 4,0 - 4,9 mm.

Kroppen er overvejende sort med nedliggende gylden behåring. Bagranden af corium, for- og bagranden af cuneus samt membranens årer er gullige. Følehornene er sorte, mod spidsen dog ofte mere brunlige. Benene er sorte, på hvert skinneben normalt med en gullig ring, som kan variere en del i udstrækning, og ofte en lille gul plet nær roden.

2. følehornsled er mindst 3 gange så langt som 1. led. 3. og 4. led er tyndere end de to inderste led. Kroppen er bred og ret flad.

For forklaring af nogle af de anvendte fagord, se her: miridae.dk/udseende

Håret Snerretæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk. Charagochilus gyllenhalii kan ligne lidt ved første øjekast og findes også på Snerre, men den adskilles let ved oversidens mere spættede behåring, længere og lysere følehorn samt lysere ben. Artsbeskrivelse: www.naturbasen.dk...charagochilus-gyllenhalii

Criocoris crassicornis kan ligeledes findes på Snerre, men adskilles let ved at have helt lyse skinneben (undtagen et mørkere spidsparti). Hunnen har desuden også lyse følehorn. Artsbeskrivelse: www.naturbasen.dk...criocoris-crassicornis

Fotooversigter over Danmarks blomstertæger:

www.naturbasen.dk...blomstertaeger

miridae.dk/imagines

Udbredelse

: Ret almindelig, særligt i de sydlige og østlige egne.
Håret Snerretæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Voksne dyr kan ses fra midten af juni til starten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Håret Snerretæge baseret på Naturbasens observationer:
Håret Snerretæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Håret Snerretæge - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet Snerre, især Burre-Snerre, hvor den lever af planteføde. Den har en årlig generation og overvintrer som æg

Levested

: Skovbryn, vejkanter, enge mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

Gaun, S. Blomstertæger. Danmarks Fauna. Bd. 81. 1974.

De senest indberettede arter i Naturbasen: