Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Karl Schlichter
    Foto: Karl Schlichter
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Længde: 2,0-4,0 mm. Den er normalt kortvinget med pæreformet og overvejende brunlig krop. Langvingede eksemplarer har mørkt hoved, pronotum, scutellum og clavus.

1. følehornsled er ensfarvet gulligt, 2. led er normalt gulligt med sort spids. De ydre led er sorte. Benene er gullige med mørkere fodspidser.

For forklaring af fagord, se figuren her: miridae.dk/udseende

Bleg Bregnetæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Mørk Bregnetæge (Monalocoris filicis) er den eneste anden danske blomstertæge, som lever på bregner. Den er altid langvinget, men væsentligt bredere end den langvingede form af Bleg Bregnetæge. Den er i øvrigt mørkere. Se mere under beskrivelsen for den art.

Langvingede eksemplarer af Bleg Bregnetæge kan ligne hannen af Mecomma ambulans, men den adskiller sig ved at have ensfarvet sort 1. og 2. følehornsled.

Udbredelse

: Ret almindelig i hele landet.
Bleg Bregnetæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-september

Tidsmæssig fordeling

af Bleg Bregnetæge baseret på Naturbasens observationer:
Bleg Bregnetæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bleg Bregnetæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på forskellige bregnearter på mere eller mindre skyggede lokaliteter, især Almindelig Mangeløv og Bredbladet Mangeløv. Herudover kan den findes på Fjerbregne og Ørnebregne.

Den kan sandsynligvis have 2 generationer visse år. Overvintringen sker i ægstadiet. Den lever af vegetabilsk føde, primært sporebærende bregneblade.

Levested

: Løv- og nåleskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

miridae.dk:

miridae.dk/bryocoris_pteridis

De senest indberettede arter i Naturbasen: