Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulla Friborg
    Foto: Ulla Friborg
  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen
  • Fotograf: Karin Gutfelt
    Foto: Karin Gutfelt

Kendetegn

: Imago er sort med svagt bronceskær (skal ses i stærkt lys) og kraftig punktering. Længde 5-7 mm. Nymfen er sort med delvis rødlig bagkrop.
Mørk Tornben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulla Friborg

Variation

: Den varierer en del i størrelse.

Forveksling

: Den kan især forveksles Stor tornben, som dog i reglen er noget større og helt uden metalglans, og også værtsplanten er normalt forskellig. Evt. med Toplettet tornben, idet pletterne hos visse eksemplarer er utydelige eller mangler, den har dog altid en lys siderand.

Udbredelse

: Den er udbredt i de fleste landsdele, men ikke helt almindelig. Indlandsfund især i Jylland, mens den er noget mere lokal på Øerne.
Mørk Tornben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Mørk Tornben baseret på Naturbasens observationer:
Mørk Tornben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mørk Tornben - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever især på Forglemmigej, og kun mere lejlighedsvis på andre rubladede. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåben, tør og gerne sandet bund, ofte langs vore strande og på hedeagtigt terræn. Af og til i stort antal på sandede brakmarker, hvor den hurtigt indfinder sig, når forholdene er til det.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: