Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen
  • Fotograf: Bo  Valeur
    Foto: Bo Valeur

Kendetegn

: Imago er brun til mørkebrun, med brunlige børster og en fin, sølvglinsende behåring, som dog kan være afgnedet. Scutellum af og til med lyse striber. Længde 4-6 mm. Nymfen er brunlig og også ret behåret.
Lille Sandtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hjalte Kjærby

Variation

: De lyse striber kan variere og mangler ofte.

Forveksling

: Den kan især forveksles Stor sandtæge, som dog i reglen er noget større og mørkere og mangler den sølvglinsende behåring. Evt. også med den meget sjældne Klitsandtæge, som dog normalt er noget lysere og kun har en meget kort behåring.

Udbredelse

: Den er sjælden, men ret udbredt og fundet i de fleste landsdele. Arten må anses for sårbar, da mange af de kendte lokaliteter er ved at gro til.
Lille Sandtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago træffes især i juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Sandtæge baseret på Naturbasens observationer:
Lille Sandtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Sandtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer normalt i 3.-4. nymfestadium. Imago optræder især i juni-juli, hvor parring og æglægning finder sted. Friske nymfer ses fra august. Den lever under spæde planter af ærteblomstfamilien, som Sneglebælg, Kløver og Vikke. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåben, tør og gerne sandet bund, især langs vore strande samt på ikke for tilgroede heder og klitarealer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: