Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert
  • Fotograf: Pernille  Søndergaard Pedersen
    Foto: Pernille Søndergaard Pedersen
  • Fotograf: Freddy Ottosen
    Foto: Freddy Ottosen

Kendetegn

: Imago er overvejende grøn. Dækvinger og pronotum er dog delvis røde. Længde 9-11 mm. Nymfen er grøn med midtstillede røde pletter på bagkroppen.
Slank Enebærtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Almindelig løvtæge og den langt sjældnere Pileløvtæge. De har dog begge et mindre langstrakt pronotum, og deres første antenneled er meget længere, idet det når langt ud over hovedets forkant.

Udbredelse

: Den er udbredt og ret almindelig, især i Jylland, sjældnere på Øerne. Den synes i øvrigt at være under spredning, idet den gradvis tilpasser sig kulturlandskabets forskellige biotoper med Thuja og Cypres.
Slank Enebærtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren, omend den kan være fremme både meget tidligt og meget sent på året.

Tidsmæssig fordeling

af Slank Enebærtæge baseret på Naturbasens observationer:
Slank Enebærtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Slank Enebærtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-oktober. Den lever især på Enebær, men kan også findes på Thuja og Cypres. Den ynder især at suge på bærrene. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på hedeagtige biotoper med Enebær, samt i haver, parker og plantager med Thuja og Cypres.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: