Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Oskar Zytnik
    Foto: Oskar Zytnik
  • Fotograf: Oskar Zytnik
    Foto: Oskar Zytnik

Kendetegn

: Imago er mørkebrun til matsort, med brunlig behåring. Scutellum normalt med 3 lyse striber, parallelt med tilsvarende sorte striber. Længde 6-9 mm. Nymfen er brunlig og også ret behåret.
Stor Sandtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Variation

: De lyse striber kan være meget smalle, de kan være afbrudt eller endda helt mangle.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Lille sandtæge, som dog i reglen er noget mindre og har en udbredt sølvglinsende behåring.

Udbredelse

: Den er sjælden og kun kendt fra de sydøstlige landsdele. I Jylland findes den således kun langs østkysten til Djursland. Arten må endvidere anses for temmelig sårbar, da mange af de kendte lokaliteter er ved at gro til.
Stor Sandtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago træffes især i juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Sandtæge baseret på Naturbasens observationer:
Stor Sandtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Sandtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer normalt i 3.-4. nymfestadium. Imago findes især i juni-juli, hvor parring og æglægning finder sted. Friske nymfer ses fra august. Den lever under spæde eller nedliggende planter af ærteblomstfamilien, som Sneglebælg, Kløver og Vikke. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på tørre og lysåbne, gerne delvis vegetationsløse biotoper, især langs vore strande og i gamle råstofgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: