Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden
  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Kendetegn

: Imago er rød-sortstribet på oversiden, og rød med sorte prikker på undersiden. Scutellum dækker næsten hele bagkroppen. Længde 8-12 mm. Nymfen er olivenfarvet med rød-sort tegning.
Stribetæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anni Nielsen

Variation

: Den sorte farve kan være mere eller mindre dominerende. Den bliver vistnok mørkere, jo koldere klima den udvikles i.

Forveksling

: Den kan næppe forveksles med andre danske tæger. En af 99 arter at se før du bliver voksen.

Udbredelse

: Den er en nyindvandret art her i landet, hvor den i 1992 for første gang blev fundet adskillige steder som følge af indflyvning. Den er noget lokal, men efterhånden ret udbredt i de sydøstlige egne, men mangler dog i de nordvestlige egne af Jylland. Der har længe været meget lokale bestande i Sverige, mens den i Tyskland og Polen ekspanderede kraftigt mod nord i 1980erne og altså herfra nåede Danmark i begyndelsen af 1990erne.
Stribetæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Stribetæge baseret på Naturbasens observationer:
Stribetæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stribetæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret og sommeren helt til starten af august (oplysning bygger på fotos af parringer i Galleriet). Nymfer i juli-september. Den lever på skærmplanter, som kørvel, angelik, fennikel, gulerod og skvalderkål. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes især i haver og skovlysninger, samt på ruderater og overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Andersen, N.M., & Enghoff, H., 1993: Stribetæge og hvepseedderkop flotte nye danske dyrearter. Dyr i Natur og Museum (1): 11-13.

Buhl, O., 1995: Fynsk ynglefund af Stribetægen. Meddr. fra Lepidopterologisk Selsk. for Fyn. 27 (2): 11-15.

Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: