Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Kendetegn

: Imago er olivenfarvet til rødbrun med tydelig punktering. Længde 6-9 mm. Nymfen er lysegrøn med et netværk af mørkere tegninger.
Tandet Birketæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Variation

: Den varierer en del. Hannerne er i reglen olivenfarvede, mens hunnerne normalt er mere rødbrune.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Almindelig birketæge, som dog har en noget svagere punktering, særlig på undersiden. Endvidere har fieberi en lille tand forrest på pronotum, lige ved hver side af halsudskæringen, som mangler hos grisea.

Udbredelse

: Den ret udbredt, især i Jyllland, men ikke helt almindelig, og på Øerne er den tilsyneladende meget lokal.
Tandet Birketæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Tandet Birketæge baseret på Naturbasens observationer:
Tandet Birketæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tandet Birketæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-september. Den lever overvejende på Birk, af og til på El eller andre løvtræer. Den har yngelpleje, idet hunnen beskytter æg og mindre nymfer. Også de større og mere mobile nymfer har længe en social adfærd, hvor de følges i deres færd på værtsplanten. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes især på soleksponerede birketræer i skove og moser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: