Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Werner Meng
    Foto: Werner Meng
  • Fotograf: Steen Kryger
    Foto: Steen Kryger
  • Fotograf: Hans Dahlgaard
    Foto: Hans Dahlgaard

Kendetegn

: Det voksne dyr måler 4,5-5,9 mm.

Oversiden er ensfarvet lyseblå og tæt beklædt med fine og sorte hår. Øjnene er store og kugleformet udstående. Membranen er gråbrun med lyseblå årer. Følehornene er kraftige og gulbrune, normalt med lysere rod.

Blåhatblomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten DD Hansen

Forveksling

: Macrotylus solitarius ligner, men har normalt mere grønlige nuancer, især på forkroppen. Derudover er øjnene mindre og oversidens behåring mere rodet. Den lever på Skov-Galtetand og vil derfor normalt ikke findes de samme steder som Blåhatblomstertæge.

Macrotylus paykullii ligner også, men har normalt delvist sort følehornsrod. Derudover kan den adskilles ud fra samme karakterer som ovenstående. Den lever på Krageklo

Campylomma annulicorne kan overfladisk ligne, men den er meget mindre og har delvist sort følehornsrod. Den lever på arter af pil.

Udbredelse

: Udbredt og ret almindelig i Jylland. Mere spredt forekommende på øerne.
Blåhatblomstertæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Blåhatblomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Blåhatblomstertæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blåhatblomstertæge - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever udelukkende på Blåhat, hvor den primært lever af plantesaft, som suges op med sugesnablen. Den overvintrer som æg og har en generation om året.

Levested

: Overdrev, vejkanter, grusgrave og andre steder med bestande af Blåhat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

Miridae.dk:

miridae.dk/placochilus_seladonicus

De senest indberettede arter i Naturbasen: