Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Imago er overvejende brunlig. Pronotums siderande og to små pletter på scutellum er hvidlige. Længde 4-6 mm. Også nymfen er brunlig.
Præstetæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Harald Dühmert

Variation

: Den brune farve kan variere en del.

Forveksling

: Den kan forveksles med Krogtæge, men mangler dennes karakteristiske kroge forrest på pronotum. Desuden evt. med Gylden urtetæge, som dog har metalfarvet scutellum og et forholdsvis mindre hoved.

Udbredelse

: Den er udbredt og ikke sjælden i de fleste landsdele, men dog noget lokal. Dens tilstedeværelse er ofte tegn på en god naturlokalitet.
Præstetæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Præstetæge baseret på Naturbasens observationer:
Præstetæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Præstetæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever på forskellige græsarter, vistnok især på Rapgræs. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes især på noget tilgroede heder, på strandenge, i krat og i skovlysninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: