Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Richard Ipsen
    Foto: Richard Ipsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Imago er overvejende sort med svagt, blågrønt metalskær. Pronotums siderande og dækvingerne er delvis lysegule eller hvide. Længde 4-7 mm. Nymfen er gullig med sorte tegninger.
Spættet Tornben
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Variation

: Den varierer især en del i størrelse.

Forveksling

: Den kan evt. forveksles med Toplettet tornben, som dog ikke har nær så udstrakt lys farvetegning. Evt. med Almindelig kåltæge, som dog har en noget anden farvetegning og ikke har tornede ben.

Udbredelse

: Den er udbredt og ret almindelig i de fleste landsdele, dog sjældnere i de magre egne af Jylland.
Spættet Tornben - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Spættet Tornben baseret på Naturbasens observationer:
Spættet Tornben - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spættet Tornben - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den lever på læbeblomster, særlig hvid døvnælde, tvetand og skovgaltetand. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på mange forskellige lysåbne biotoper, som strandenge, haver, ruderater og skovlysninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: