Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kenneth Persson
    Foto: Kenneth Persson
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter

Kendetegn

: Længde 5-8 mm. Imago er mørkt metalblå, metalgrøn eller næsten sort. På pronotum, scutellum og vingedækker desuden nogle meget variable, lysegule til rødlige tegninger. Benene med en lys ring. Nymfen er meget mørkt metalfarvet med lyse tegninger.
Almindelig Kåltæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ebbe Kristensen

Variation

: De lyse tegninger kan variere en del i farve og udstrækning, og et stort antal varianter er beskrevet og navngivet.

Forveksling

: Den kan evt. forveksles med Blå bredtæge (Zicrona caerulea), som dog er kraftigere blå og mangler lyse tegninger. Desuden evt. med Spættet tornben (Tritomegas bicolor) og Toplettet tornben (Adomerus biguttatus). Disse arters lysegule tegninger er dog noget anderledes udformet.

Udbredelse

: Den er udbredt og almindelig de fleste steder i Danmark.
Almindelig Kåltæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Kåltæge baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Kåltæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Kåltæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den er overvejende knyttet til korsblomster, i foråret således ofte på vinterkarse og løgkarse, men den kan også træffes på snerre. Den gør af og til skade på dyrkede korsblomster, især kål. Der er normalt én årlig generation. Af og til små nymfer af 2. generation i september, men de når næppe at udvikle sig her i landet.

Levested

: Den kan findes mange forskellige biotoper, som strandenge og skovlysninger, ofte i haver og på andre kulturprægede biotoper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: