Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen
  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen
  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen

Kendetegn

: Længde 8-10 mm. Imago er oliven til okkerfarvet med lyse og noget utydelige, mørke langsgående striber på scutellum, pronotum og hoved. Nymfen er okkerfarvet med ret utydelige tegninger.
Almindelig Bispetæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Stinne Lundgård Lande

Variation

: Den varierer en del i farvetegningen

Forveksling

: Den kan forveksles med Lille bispetæge (Aelia klugi), som dog i reglen er mindre, samt med den sjældne Stor bispetæge (Aelia rostrata), som er lidt større og kraftigere, og som begge har to tydelige sorte striber på scutellum.

Udbredelse

: Den er udbredt og almindelig de fleste steder i Danmark. Ofte i stort antal, hvor den forekommer.
Almindelig Bispetæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Bispetæge baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Bispetæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Bispetæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-august. Den kan ernære sig på mange forskellige græsarter, hvor den især suger på de umodne frø. Der udvikles normalt én årlig generation. Af og til forekommer en 2. generation af små nymfer i september, men de kan dog næppe nå at udvikle sig.

Levested

: Den kan findes på mange forskellige biotoper, som klit, hede, skovenge, brakmarker og på dyrkede arealer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: