Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Leif Knudsen
    Foto: Leif Knudsen
  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Max Woweries
    Foto: Max Woweries

Kendetegn

: Længde 10-12 mm. Imago er overvejende gråbrun til olivenfarvet, samt i reglen mere karminrødlig på dækvingerne. Bagkropsrand og antenner med lysegult-sort mønster. Nymfen er gråbrun og i lighed med imago temmelig kraftigt behåret.
Almindelig Bærtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ebbe Kristensen

Variation

: Dækvingernes farve kan variere en del, fra karminrød til brunlig.

Forveksling

: Den kan især minde om Lille bærtæge (Holcostethus strictus) og den sjældne Purpurbredtæge (Carpocoris purpureipennis), samt evt. Gyvelbredtæge (Piezodorus lituratus) og Grøn bredtæge (Palomena prasina), når denne om vinteren har en brunlig farve. Den kan nemt dog skelnes fra alle disse arter ved de karakteristiske lysegule og sorte ringe på antennerne.

Udbredelse

: Den er stort set udbredt over hele landet og en af vore almindeligste bredtæger.
Almindelig Bærtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Bærtæge baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Bærtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Bærtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-september. Den suger saft på mange forskellige planter og træffes især på læbeblomster, kurveblomster, hindbær og brombær, hvor den ofte efterlader en irriterende smag. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på mange forskellige biotoper, både i det åbne land, i skovbryn og i haver, idet den klarer sig fint i kulturlandskabet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: