Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen
  • Fotograf: Steen Kryger
    Foto: Steen Kryger

Kendetegn

: En aflang blomstertæge på 6,8-8,7 mm.

Farven kan variere fra at være klart grøn til gulbrun eller rødbrun. Pronotum og scutellum er punkterede. Baglårene har nær spidsen 3 torne

Tretornet Græstæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gert Rasmussen

Forveksling

: Kan forveksles med de andre Stenodema-arter samt Megaloceroea recticornis, Notostira og Trigonotylus. Den adskilles dog let fra alle disse ved de 3 torne på baglårene.

Stenodema calcarata har også torne på baglårene, men her er der kun 2.

Udbredelse

: Udbredt og ret almindelig langs kysten i hele landet.
Tretornet Græstæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Tretornet Græstæge baseret på Naturbasens observationer:
Tretornet Græstæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tretornet Græstæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på forskellige græsser, blandt andet Tagrør samt arter af rævehale og rørhvene. Den kan også findes på Strand-kogleaks. Den overvintrer som voksen og har en generation om året. Føden består af plantemateriale.

Levested

: Primært kystnære lokaliteter som strandenge og strandrørsumpe, men den kan også findes inde i landet på fugtige lokaliteter med høje græsser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

miridae.dk:

miridae.dk/stenodema_trispinosa

De senest indberettede arter i Naturbasen: